Donateur worden

Aanmelden als donateur of begunstiger

Ondergetekende wordt donateur/begunstiger tot wederopzegging van de Stichting Oude Hollandse Kerken.

donateur voor 30,-. euro1 per jaar
begunstiger worden voor 500,-. euro1 per jaar

1) Wilt u een hoger bedrag geven of een eenmalige of periodieke gift doen, dan is dat zeer welkom. Zie voor meer informatie bij Giften en nalatenschap.

de heer
mevrouw

Naam en voorletters *


Bedrijfsnaam (indien van toepassing)


Adres *


Postcode *


(Woon)plaats *


Telefoon *


Geboortedatum


E-mail *


Opmerkingen


*) Deze velden altijd invullen

Verstuur met onderstaande knop het formulier en stort het jaarbedrag op bankrekening nummer 3301010 (IBAN: NL71 INGB 0003 3010 10) ten name van Stichting Oude Hollandse kerken te Amsterdam.