Giften en nalatenschap

Onze voorouders bouwden hun kerken voor de eeuwigheid. Wat is er mooier dan hun werk voort te zetten met een gift, fonds op naam of nalatenschap? De Hollandse kerken zijn bakens in het landschap, oriëntatiepunten in dorp of stad. U kunt zich toch niet voorstellen dat deze beeldbepalende monumenten zouden verdwijnen, omdat niemand zich er meer om bekommert.

De Stichting Oude Hollandse Kerken bevordert de instandhouding van deze kerkgebouwen. Door verwerving, restauratie en onderhoud blijft dit unieke cultuurgoed behouden. Met uw steun kunt u, maar kunnen ook volgende generaties, genieten van deze prachtige monumenten in het Hollandse landschap.

Er zijn gelukkig veel mensen die zich, samen met ons, verantwoordelijk voelen voor het behoud van de Hollandse kerken. Vele vrijwilligers verzetten bergen werk en tal van instanties zorgen voor continuȉteit en het noodzakelijke draagvlak, ook financieel. Maar om de hoge cultuurhistorische waarde en de gebruikskwaliteit te kunnen verbeteren en waarborgen is ook uw steun méér dan welkom. Dat kan in een vorm en manier die u het beste past. Daarom hebben we verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet: Infoblad Giften en nalatenschap [PDF]

De Geefwet 2012

De Geefwet maakt vanaf 1 januari 2012 uw schenking aan de Stichting Oude Hollandse Kerken fiscaal aantrekkelijk. Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria: Download hier het document [PDF]

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van giften of nalatenschap vul dan het digitale formulier in en verzend deze. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.Download hier het document [PDF]