Wie zijn wij - Bestuur

De Stichting Oude Hollandse Kerken kent een algemeen bestuur, waarvan de samenstelling per 1 september 2020 is:

mevr.drs. C.A.M. de Schepper, voorzitter
tdeschepper@ziggo.nl

J.A. Hulscher, secretaris
06 5763 3311
j.a.hulscher@gmail.com

mr.ir. J. Bezemer, penningmeester
06 2013 5506
jan@jbezemer.nl

C.M. Hooijschuur, algemeen bestuurslid
c.hooyschuur7@upcmail.nl

Ir. L. Vis, algemeen bestuurslid
06 2241 5991
l.vis@visarchitecten.nl

R.J. Bredewold, namens de plaatselijke commissies
06 5139 4957
brebuc@planet.nl