Wie zijn wij

Stichting Oude Hollandse Kerken

De Stichting Oude Hollandse Kerken is opgericht in 1975 met als doel het behoud van monumentale, gezichtsbepalende kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en het bevorderen van de belangstelling voor deze monumenten.
De stichting verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert deze monumentale kerkgebouwen en neemt daartoe het eigendom en het beheer van de oorspronkelijke eigenaren over.
Het uitgangspunt bij de verwerving is dat de kerkelijke monumenten een bijzondere, historische, architectonische of landschappelijke waarde vertegenwoordigen.
De stichting wordt gedragen door donateurs en vrijwilligers.

Donateurs maken het werk van de stichting in financiële zin mogelijk. Het behoud van monumentale kerkgebouwen in stad of dorp is een kostbare aangelegenheid. Door het gebouw goed te onderhouden, te gebruiken en te behoeden voor verval bewaren we onze geschiedenis.

Vrijwilligers zorgen er voor dat de kerkgebouwen weer een levend monument in stad of dorp worden door het openstellen van het gebouw, het organiseren van activiteiten en hand en spandiensten tijdens verhuringen. Vrijwilligers zijn voor de stichting onontbeerlijk om haar doelstelling te verwezenlijken.

Image Map