Actueel

Donateursdag

Wegens de corona-crisis is het bestuur niet in staat om dit jaar een veilige donateursdag te beleggen.
Wij hopen dat in het voorjaar van 2021 een dergelijke bijeenkomst weer mogelijk wordt, en zullen dan opnieuw voor Amsterdam kiezen.


SOHK sluit haar kantoor

november 2019 - De SOHK is een vrijwilligersorganisatie en werkt steeds meer digitaal, wat efficiënter is. Het kantoor, zonder vaste bezetting, bleek niet meer nodig. De huur is daarom opgezegd.
Het archief is veilig opgeslagen in één van de forten van de Stelling van Amsterdam.
De meeste donateurs en relaties weten ons al digitaal te vinden en voor de overigen zal het even wennen zijn, maar correspondentie (en dus ook facturen) ontvangen we bij voorkeur per e-mail.
Ons emailadres is: info@oudehollandsekerken.nl
Lukt dit echt niet, dan kunt u post versturen naar ons postadres: Stichting Oude Hollandse Kerken, p/a Stadsherstel, Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam
Houdt u er s.v.p. rekening mee dat de verwerking van post via het postadres langer duurt!

Kerken SOHK bereikbaar via eigen telefoonnummer en e-mailadres
De kerken van de SOHK kunt u het beste via hun eigen telefoonnummer bereiken. U vindt deze telefoonnummers op onze website onder het tabblad ‘Onze Kerken’.


Vijf eeuwen Grote Kerk Oosthuizen

mei 2018 – De Grote Kerk te Oosthuizen werd gebouwd tussen 1511 en 1518 in opdracht van de toenmalige ‘Vrouwe’ van de Heerlijkheid Oosthuizen, Maria van Zevenbergen. Reden om in 2018 het 500-jarig bestaan te vieren met verschillende activiteiten.

Uit die periode stammen de klok, 1511, het koorhek en onderdelen van het orgel. Van latere datum, halverwege 1600, zijn de Protestantse delen van het interieur; de kansel, de houten entree en de herenbanken. De machthebbers van na die tijd, de familie van Bredehoff, hebben het gebouw gedecoreerd met een opvallend grafmonument (1723), voor François van Bredehoff) en 12 grote rouwkassen ter herinnering aan in de grafkelder bijgezette familieleden.
De geschiedenis van het orgel is raadselachtig; het lijkt meerdere malen verbouwd, voornamelijk met oude onderdelen en met pijpwerk dat wellicht teruggaat tot het eind van de 15e eeuw.

Over het jubilerende kerkgebouw verschijnt in juni een speciale uitgave van het SOHK-magazine, dat aan donateurs wordt toegezonden en via de website, tabblad publicaties 2015-2019, is te bestellen.


Zuidervermaning te Westzaan overgedragen aan Stadsherstel

april 2018 - Eind 2017 startte de crowdfundingsaktie ‘Adopteer een poer’ om de Zuidervermaning te Westzaan, een voormalige doopsgezinde vermaning uit 1731, te redden van instortingsgevaar. Inwoners van het dorp, bezoekers, het Zaanse bedrijfsleven, donateurs van de SOHK en Vrienden van Stadsherstel zorgden er in no-time voor dat het streefbedrag van € 50.000 medio maart 2018 werd behaald. Het Prins Bernhard Cultuurfonds verdubbelde vervolgens de opbrengst. We zijn alle gulle gevers zéér, zéér dankbaar voor hun ondersteuning!
De grote subsidiebedragen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad konden alleen verkregen worden als de Zuidervermaning overgedragen zou worden aan Stadsherstel vóór aanvang van de werkzaamheden. Deze overdracht heeft half april plaatsgevonden. De SOHK heeft daarmee ingestemd, omdat de doelstelling van de stichting het behoud van religieus erfgoed is en als daarvoor overdracht aan een daartoe gekwalificeerde partij nodig is, dan is dat de beste optie.


Oude- of Pelgrimvaderskerk Delfshaven teruggekocht door vorige eigenaar

januari 2018 - Deze kerk uit begin 15e eeuw is één van de meest markante monumenten in het historische Delfshaven (gemeente Rotterdam) en sinds 1992 eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken. Haar internationale roem dankt deze kerk aan de Pelgrimvaders die vanuit Delfshaven naar hun nieuwe land Amerika vertrokken. Het gebouw was er destijds slecht aan toe en het gebruik, door teruglopend kerkbezoek, liet te wensen over. In de loop der jaren is er veel aan en in het gebouw gerestaureerd, zijn er bijruimten gekomen, nam het kerkbezoek weer toe en, wellicht mede daardoor, ontstond door een actieve Plaatselijke Commissie een intensief meervoudig gebruik. Dat laatste zorgde ook weer voor voldoende eigen inkomsten, wat de vorige eigenaar deed besluiten het gebouw terug te kopen, een optie uit de overdrachtsakte van 1992. De overdracht heeft plaatsgevonden op 15 december 2017.


Actie funderingsherstel Zuidervermaning is van start gegaan

december 2017 - De Zuidervermaning te Westzaan staat op instorten! De geheel uit hout opgetrokken voormalige doopsgezinde vermaning uit 1731 staat op 49 stenen poeren. Poeren zijn taps toelopende stenen constructies, die op regelmatige afstand de muren en vloerconstructie van een houten gebouw in veengebied ondersteunen. De poeren zelf staan weer op houten balken, waaronder een veelvoud aan houten paaltjes is van circa zes meter lang. Deze houten constructie blijkt grotendeels verrot te zijn, waardoor de poeren onder het gebouw uit dreigen te vallen met instortingsgevaar van het kerkgebouw als gevolg. Met hulp van Stadsherstel is een actie gestart om geld bij elkaar te krijgen voor het noodzakelijke funderingsherstel. Als de publieksakte een resultaat krijgt van € 50.000 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds toegezegd dit bedrag te verdubbelen! Wilt u ons hierbij helpen? Lees alles over deze actie op www.adopteereenpoer.nl


Bestuurslid krijgt koninklijke onderscheiding

mei 2017 - Cor Bijvoet, tweede penningmeester van de Stichting Oude Hollandse Kerken, is ter gelegenheid van Koningsdag benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van Wormerland voor zijn vele vrijwilligerswerk, o.a. voor onze stichting en de R.K. parochie Maria Magdalena.


Grote Kerk Schermerhorn overgedragen aan Stadsherstel

Oktober 2016 - De Grote Kerk van Schermerhorn is in juli van dit jaar overgedragen aan Stadsherstel.
Al jaren zijn pogingen gedaan om te onderzoeken welke bestemming deze kerk het beste kon krijgen. Allerlei haalbare en onhaalbare ideeën zijn de revue gepasseerd, maar duidelijk was dat voor elk idee de kerk eerst grondig aangepast moest worden. Zo kon de kerk tot nu toe in de winter niet gebruikt worden vanwege het ontbreken van een adequate verwarming. Daarnaast was de zerkenvloer zo verzakt, dat struikelen over een zerk een reëel risico was. De kerk verdiende een beter lot en meer bezoekers, al was het maar vanwege de prachtige en unieke glas-in-loodramen.
De enige mogelijkheid om deze restauratie te realiseren was overdracht van de kerk aan een solide en ervaren partij, Stadsherstel Amsterdam. Zij hebben niet alleen de knowhow om een restauratie tot een goed einde te brengen, maar tevens de ervaring en deskundigheid om de kerk structureel beter te exploiteren. Dankzij een een fantastisch legaat dat geschonken is door een van de dorpsbewoners, een bijdrage van de SOHK en bijdragen van fondsen en subsidiegevers is de restauratie momenteel in volle gang. Niet alleen de zerkenvloer wordt aangepakt, maar ook de facilitaire voorzieningen, zoals keuken en toiletten, de entree, bescherming van de glas-in-loodramen d.m.v. voorzetbeglazing en de trappen in de toren, zodat ook torenbeklimming (voor een magnifiek uitzicht over de polder) binnenkort mogelijk wordt. Kortom, als de restauratie is voltooid (medio april 2017) is de Grote Kerk Schermerhorn klaar voor de toekomst.