Bestelformulier publicaties

Ondergetekende wil graag de volgende publicatie(s) bestellen:

de heer
mevrouw

Naam en voorletters *


Bedrijfsnaam (indien van toepassing)


Adres *


Postcode *


(Woon)plaats *


Telefoon *


E-mail *


AantalNrPublicatiejaarOnderwerpPrijs per stukTotaal
Totaalbedrag (incl. verzendkosten) #


#) Bij het bestellen van grotere aantallen (3 stuks of meer) ontvangt u van ons een opgave van de verzendkosten. Het totaalbedrag kan daardoor lager zijn.
Wij verzoeken u het totaalbedrag over te maken op bankrekening nummer 3301010 (IBAN: NL71 INGB 0003 3010 10) t.n.v. Stichting Oude Hollandse Kerken te Amsterdam

Opmerkingen


*) Deze velden altijd invullen